Kierownik projektu:
prof. dr hab. Irena Wacławska
Wykonawcy projektu:
dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH;
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 August 2009
termin zakończenia: 31 July 2012

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu

 1. Reactivity of silicate-phosphate glasses in soil environment; I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA; Journal of Alloys and Compounds, 2009 vol. 468 s. 246–253;
 2. Thermal behaviour of Fe-doped silicate-phosphate glasses; I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010 vol. 101 s. 423–427;
 3. Influence of B2O3 on the structure and crystallization of soil active glasses; M. SZUMERA, I. WACŁAWSKA, Z. OLEJNICZAK; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010 vol. 99 iss. 3 s. 879–886;
 4. Structural role of Fe in the soil active glasses; I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA, P. STOCH, M. SITARZ; Spectrochimica Acta, Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2011 vol. 79 spec. iss. 4 s. 728–732;
 5. Characterization of thermally induced of crystalline phases in CuO-containing silicate-phosphate glasses; J. SUŁOWSKA, I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA, Z. OLEJNICZAK; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012 vol. 108 iss. 2 s. 657–663;
 6. Effect of copper addition on glass transition of silicate-phosphate glasses; J. SUŁOWSKA, I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012 vol. 109 iss. 2 s. 705–710;
 7. Effect of molybdenum addition on the thermal properties of silicate-phosphate glasses; M. SZUMERA, I. WACŁAWSKA; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012 vol. 109 iss. 2 spec. iss. s. 649–655;
 8. Thermal study of Mn-containing silicate-phosphate glasses; M. SZUMERA, I. WACŁAWSKA; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012 vol. 108 iss. 2 s. 583–588;
 9. Mikroelemntowy nawóz mineralny; I. WACŁAWSKA, L. STOCH, M. SZUMERA; Zgłoszenie Patentowe Nr P.402 287, 2012;

WIELOSKŁADNIKOWY, WIELOSEZONOWY NAWÓZ MINERALNY - Oferta Technologiczna

Wieloskładnikowy, wielosezonowy nawóz mineralny reprezentuje nową, nie występującą dotąd na rynku generację ekologicznych nawozów mineralnych o szklistej postaci, a przez to o kontrolowanej szybkości uwalniania składników użytecznych i wydłużonym okresie działania, typu controlled release fertilizers (CRF). Służą one dostarczaniu uprawom fosforu, potasu, magnezu oraz szerokiego zestawu mikroelementów (bor, żelazo, miedź, cynk, mangan, molibden) w aktywnej biologicznie formie. Nie wydzielają anionów chlorkowych i siarczanowych, źle tolerowanych przez rośliny. Dostarczają ponadto wapń, działający odkwaszająco oraz koloidalną krzemionkę, która poprawia agregatową strukturę gleby.

Składniki pokarmowe i mikroelementy pobierane są ze szkieł nawozowych pod wpływem kwasów organicznych, wydzielanych przez system korzeniowy roślin w ilościach potrzebnych im na danym etapie wzrostu. Są one natomiast w minimalnym stopniu rozpuszczane i wynoszone przez wody atmosferyczne, co jest niedostatkiem nawozów tradycyjnych a także otoczkowanych. Innymi zaletami nawozów szklistych są:

 • długotrwałe      wielosezonowe działanie nawozowe, uwalniające od częstego zasilania upraw  i niebezpieczeństwa przedozowania składników, co jest bardzo ważne w przypadku nawożenia mikroelementami;
 • pełne wykorzystanie makro- i mikroelementów zawartych w nawozie, a równocześnie      poprawa struktury gleby;
 • uniwersalność zastosowań i możliwość mieszania z dowolnymi środkami nawozowymi tak      chemicznymi jak i naturalnymi, mogą również służyć jako składnik podłoży ogrodniczych.

 

Zastosowanie:

Wieloskładnikowy, wielosezonowy nawóz mineralny – nawóz do upraw ogrodniczych – jest przeznaczony do nawożenia przedwegetacyjnego w uprawach warzyw gruntowych, roślin warzywnych i ozdobnych uprawianych pod osłonami, w sadach, plantacjach jagodowych, szkółkach roślin ozdobnych i owocowych (gruntowych i kontenerowych). Wielosezonowy nawóz mineralny może być również wykorzystywany jako nawóz długo działający przy zakładaniu terenów zieleni – trawników, zielonych dachów, pól golfowych, parków, boisk czy innych terenów rekreacyjnych. Jest także przydatny w uprawach roślin ozdobnych doniczkowych i balkonowych.

Kontakt:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Osoba kontaktowa:

prof. dr hab. Irena Wacławska,

tel. 012-617-24-83, fax. 012-633-15-93,

e-mail: iwac@agh.edu.pl

 

Zaawansowanie technologii: badania naukowe, produkcja próbna

Typ technologii: proces, technologia, wyrób

Ochrona prawna: patent krajowy – zgłoszenie patentowe,

Oczekiwany typ współpracy/umowy/porozumienia: badania naukowe i rozwój, licencja, umowa produkcyjna, umowa sprzedaży

Dołączone dokumenty

 • Oferta technologiczna

  OFERTA-TECHNOLOGICZNA_2012_IWaclawska.pdf  loading...