Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski
Wykonawcy projektu:
dr hab. inż. Paweł Rutkowski;
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 13 December 2012
termin zakończenia: 12 December 2015

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.