Kierownik projektu:
dr inż. Leszek Chlubny
Wykonawcy projektu:
dr inż. Paweł Rutkowski;
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 12 February 2011
termin zakończenia: 11 February 2014

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.