Position:
Adiunkt
Workplace:
B-6, p.107
Phone:
126175207;  
Consultation:
online, kontakt mailowy 
e-mail adress:
leszek@agh.edu.pl 

Zakres moich zainteresowań naukowych obejmuje przede wszystkim badania nad materiałami należącymi do tzw. faz MAX. Jest to stosunkowo niedawno odkryta grupa materiałów charakteryzujaca się unikalnymi właściwościami, które umiejscawiają je na granicy pomiędzy materiałami ceramicznymi a metalami. Prowadzi to do wielu potencjalnych zastosowań zarówno pod kątem materiałów konstrukcyjnych jak i funkcjonalnych. Jednym z wiekszych wyzwań dotyczących faz MAX jest otrzymywanie czystych fazowo materiałów. Moje badania obejmują optymalizację procesu syntezy tych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem metody Samorozwijającej się Syntezy Wysokotemperaturowej SHS, dzięki której udało mi się otrzymać aktywne prekursory spiekania faz MAX zarówno typu 211 (np. Ti2AlC, Cr2AlC) jak i 312 (np. Ti3AlC2), a także badania procesów spiekania otrzymanych proszków, przede wszystkim za pomocą metody spiekania pod ciśnieniem. Należy podkreślić, że udało mi się opracować metody otrzymywania jenofazowych lub niemal jednofazowych materiałów (typów 211, 312 i 413) z wyżej wymienionej grupy. Moje badania obejmują także charakterystykę właściwości mechanicznych i funkcjonalnych materiałów. Konsekwentnym kolejnym krokiem było zainteresowanie się materiałami typu 2D otrzymywanymi na bazie faz MAX nazywanych MXenami. Stanowią one perspektywiczną grupę tworzyw  ze względu na swoje właściwości elektryczne ale także, a może przede wszystkim ze względu na swoją interakcję z mikroorganizmami, mogąc stanowić interesujące materiały o cechach biobójczych.

W obszarze moich zaintresowań znajduje się też optymalizacją syntezy SHS (zarówno inicjowanej zapłonem lokalnym jak i wybuchem termicznym) materiałów międzymetalicznych z układu Ti-Al (TiAl, Ti3Al, TiAl3) oraz Ti-Si (TiSi, TiSi2, Ti5Si3).

W swojej działalności badawczejzajmowałem się także wykorzystanie surowców odpadowych jakimi są popioły lotne z węgla kamiennego do zastępowania surowców naturalnych podczas wytwarzania płytek ceramicznych.

Last update: 29 March 2021

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

Pobieranie danych loading...