Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski
Wykonawcy projektu:
dr hab. inż. Waldemar Pyda, prof. AGH; prof. dr hab. inż. Mirosław M. Bućko; dr inż. Paweł Rutkowski;
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 12 March 2009
termin zakończenia: 11 March 2014

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.