Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk
Koordynator projektu:
dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH;
Wykonawcy projektu:
dr inż. Joanna Czechowska; dr inż. Ewelina Cichoń; mgr inż. Szymon Skibiński;
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 May 2019
termin zakończenia: 31 October 2022

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.