Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk
Koordynator projektu:
dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH;
Wykonawcy projektu:
dr inż. Joanna Czechowska; mgr inż. Szymon Skibiński;
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 maja 2019
termin zakończenia: 31 października 2022

Projekt realizowany w konsorcjum. Kierownikiem projektu ze strony AGH jest prof. dr hab.inż. Anna Ślósarczyk.

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.