Stanowisko:
Doktorant
Temat pracy:
Kompozytowe biomateriały oparte na fosforanach wapnia i bakteryjnych polimerach – polihydroksyalkanianach ” 
Promotor:
dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH  
Miejsce pracy:
B-8, p. 2.21a
Telefon:
12 617 50 01;  
Adres email:
skibinski@agh.edu.pl 
Strona www:
 

W 2019 roku zostałem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa. Zrealizowana praca magisterska dotyczyła opracowania nowych kompozytowych porowatych substytutów kostnych o kontrolowanym uwalnianiu związków bioaktywnych. Obecnie jestem doktorantem w Szkole Doktorskiej AGH, gdzie koncentruję się na kompozytowych biomateriałach na bazie fosforanów wapnia i bakteryjnych polimerach – polihydroksyalkanianach. Brałem udział w realizacji projektu Lider „Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do zastosowań medycznych”. Aktualnie biorę udział w realizacji grantu Techmatstrateg „Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych”

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2020
Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dydaktycznych.
Pobieranie danych loading...