Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Wykonawcy projektu:
dr inż. Ilona Jastrzębska;
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 sierpnia 2012
termin zakończenia: 31 lipca 2015

Partner:

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.