Kierownik przedmiotu:
dr inż. Radosław Lach
pozostali prowadzący:
mgr inż. Joanna Gnyla; mgr inż. Kamil Wojciechowski; dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała;

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.


Materiały dydaktyczne