Head of the course:
dr inż. Radosław Lach
pozostali prowadzący:
mgr inż. Joanna Wiśniowska; mgr inż. Kamil Wojciechowski; dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała;

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.


Didactic materials for students