Kierownik przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
pozostali prowadzący:
dr inż. Leszek Chlubny; dr hab. inż. Marcin Gajek; dr hab. Grzegorz Grabowski; prof. dr hab. inż. Dariusz Kata; dr hab. inż. Waldemar Pyda; dr hab. inż. Alicja Rapacz-Kmita; dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała;

Wykład

Tematem wykładów są podstawowe zagadnienia z Nauki o materiałach oparte na relacji budowa - właściwości - otrzymywanie tworzyw.

 1. Nauka o materiałach – wprowadzenie
 2. Monokryształy
 3. Materiały amorficze, szkła
 4. Polikryształy
 5. Formy występowania materiałów
 6. Kompozyty
 7. Odkształcenie materiałów
 8. Dekohezja materiałów
 9. Właściwości materiałów w podwyższonych temperaturach
 10. Materiały w polu elektromagnetycznym
 11. Odporność materiałów na agresywne środowiska

Laboratorium

Zajęcia laboratoryjne mają na celu praktyczne zapoznanie z metodami badań podstawowych właściwości materiałów.

Filmy instruktażowe przedstawiające wykonanie pomiarów podczas ćwiczeń laboratoryjnych Zobacz filmy »

Ćwiczenia:

 1. Ilościowa analiza mikrostruktury materiałów ceramicznych
 2. Oznaczanie gęstości i porowatości materiałów
 3. Ultradźwiekowa metoda wyznaczania modułu Younga
 4. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej materiałów
 5. Wytrzymałość teoretyczna i rzeczywista materiałów na przykładzie włókien szklanych
 6. Wyznaczanie odporności materiałów na wstrząs cieplny
 7. Twardość materiałów, odporność na kruche pękanie materiałów ceramicznych
 8. Badanie właściwości elektrycznych rezystorów liniowych i nieliniowych
 9. Własności optyczne materiałów ceramicznych
 10. Podstawowe właściwości magnetyczne tworzyw
 11. Odporność na degradację materiałów.

Seminarium

Tematem seminarium są zagadnienia nauki o materiałach związane z treścią wykładów.

 1. Nauka o materiałach – zagadnienia wstępne
 2. Budowa i otrzymywanie monokryształów
 3. Otrzymywanie i budowa materiałów amorficznych
 4. Otrzymywanie i budowa polikryształów
 5. Proszki, włókna, warstwy i kompozyty –budowa, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie
 6. Właściwości mechaniczne I: odkształcenie sprężyste i plastyczne
 7. Właściwości mechaniczne II: dekohezja
 8. Właściwości cieplne
 9. Właściwości elektryczne
 10. Właściwości magnetyczne
 11. Właściwości optyczne
 12. Właściwości materiałów w agresywnych środowiskach
 13. Kompozyty – elementy projektowania właściwości tworzyw
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2022

Materiały dydaktyczne