Kierownik przedmiotu:
dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.