Stanowisko:
Profesor AGH
Miejsce pracy:
B-8, p. 1.20
Telefon:
12 617 34 89;  
Konsultacje:
poniedziałek, 9.00-10.00 
Adres email:
dmadej@agh.edu.pl 
Strona www:
 
Zakres tematyczny mojej działalności naukowej obejmuje:
- materiały ogniotrwałe, w tym głównie nieformowane materiały ogniotrwałe, a zwłaszcza BETONY OGNIOTRWAŁE, które aktualnie wykazują największy potencjał aplikacyjny w różnych dziedzinach przemysłu wykorzystujących procesy wysokotemperaturowe,
- projektowanie, otrzymywanie i badania systemów wiążących przeznaczonych do materiałów ogniotrwałych cementowych i bezcementowych pod kątem ich implementacji w środowisku wysokotemperaturowym,
- implementację zaawansowanych metod elektrochemicznych w badaniach kinetyki i mechanizmu przemian fazowych zachodzących w materiałach ogniotrwałych i innych materiałach ceramicznych,
- syntezę nowych związków do zastosowania w betonach ogniotrwałych, a zwłaszcza odznaczających się różną kinetyką uwalniania ciepła hydratacji po procesie modyfikacji ich struktury,
- przemiany strukturalne w osnowie materiałów ogniotrwałych podczas ich obróbki cieplnej przy formowaniu się tzw. „więźby ceramicznej” tlenkowej, azotkowej czy węglowej, która finalnie decyduje o właściwości użytkowych materiałów ogniotrwałych,
- badania materiałów ogniotrwałych z wykorzystaniem metod mikroskopowych (SEM), dyfrakcyjnych (XRD), termicznych (DSC-DTA-TG-EGA(MS)), spektroskopowych (Raman, FT-IR, NMR) i chemicznych (EDS),
- badania korozji wysokotemperaturowej materiałów ogniotrwałych w kontakcie z substancjami gazowymi, ciekłymi i stałymi,
- oznaczanie właściwości technologicznych materiałów ogniotrwałych, w tym głównie właściwości termomechanicznych (RUL, HMOR, CIC), a także właściwości odpornościowych (szczególnie odporności na korozję i na nagłe zmiany temperatury).
 
Potwierdzeniem ww. są liczne publikacje, prace naukowe, projekty krajowe i międzynarodowe, wdrożenia oraz patenty (więcej informacji pod linkiem: https://bpp.agh.edu.pl/autor/madej-dominika-06529), które powstały w ostatnich latach w zespole współpracujących ze sobą młodych naukowców z naszej Uczelni oraz osób spoza AGH.
Aktualnie kieruję dwoma projektami naukowymi finansowanymi ze środków NCN i NCBiR (więcej informacji na mojej stronie domowej oraz w zakładce Projekty badawcze). 
Pełnię rolę promotora w dwóch przewodach doktorskich mgr inż. Kariny Warmuz („Wpływ stechiometrii spinelu magnezowo-glinowego na właściwości betonów ogniotrwałych korundowo-spinelowych”) oraz mgr inż. Jakuba Ramulta („Mechanizm korozji bezcementowych ogniotrwałych betonów korundowo-spinelowych w kontakcie z żużlem stalowniczym”).
 
*******************************************************************************************************
Za swoje największe osiągnięcie naukowe uznaję opracowanie nowatorskiego spektrometru impedancyjnego i implementację techniki EIS do analizy procesów niestacjonarnych, czyli takich, które wykazują dużą zmienność składu fazowego w czasie (np. hydratyzujący zaczyn cementowy).
*******************************************************************************************************
Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do publikowania wyników badań w wydaniu specjalnym zatytułowanym "Cement-Based Materials: Synthesis, Mechanical Properties and Applications" w czasopiśmie Applied Sciences MDPI. Czasopismo ma formę „Open Access” (https://www.mdpi.com/journal/applsci).
W czasopiśmie tym jestem redaktorem gościnnym. Prace można przesyłać do 31 grudnia 2021 r. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod następującym linkiem:
*******************************************************************************************************
Z ostatniej chwili:
Niedawno ukazał się skrypt do zajęć z NN dla Studentów IM !! Zachęcam do zapoznania się z jego treścią !!
https://www.wydawnictwo.agh.edu.pl/produkt/1128-skrypt-do-zajec-laboratoryjnych-z-przedmiotu-nanomaterialy-i-nanotechnologie
Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2022

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH jest kierownikiem przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH jest kierownikiem przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pobieranie danych loading...