Stanowisko:
Adiunkt
Miejsce pracy:
B-6, p. 206
Telefon:
12 617 34 89;  
Konsultacje:
poniedziałek, 9.00-11.00 
Adres email:
dmadej@agh.edu.pl 

W swojej działalności badawczej specjalizuję się w obszarze technologii chemicznej, w tym zwłaszcza w technologii wytwarzania i stosowania materiałów ogniotrwałych. W okresie studiów doktoranckich swoje zainteresowania badawcze ogniskuję wokół materiałów ogniotrwałych. Moją szczególną specjalnością naukową jest korozja glinokrzemianowych i zasadowych materiałów ogniotrwałych. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się ponadto na problematyce związanej z hydratacją związków z układu CaO-Al2O3-ZrO2 oraz innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu materiałów ogniotrwałych.

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2012
Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dydaktycznych.
Pobieranie danych loading...