Kierownik przedmiotu:
dr hab. inż. Waldemar Pyda
pozostali prowadzący:
dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała;

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.


Materiały dydaktyczne