Kierownik przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
pozostali prowadzący:
dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH;

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.


Materiały dydaktyczne