Stanowisko:
Profesor AGH
Miejsce pracy:
B-8 p.1.14
Telefon:
12 617 36 96;  
Konsultacje:
on-line, proszę o kontakt mailowy 
Adres email:
gubernat@agh.edu.pl 

   Z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica jestem związana od początku lat 90-tych XX wieku, czyli od początku studiów. Można powiedzieć, że pracę naukową rozpoczęłam już podczas realizacji pracy magisterskiej, w której zajęłam się badaniami ceramicznymi i mineralogicznymi wschodniosłowackiej ceramiki neolitycznej. Po obronie pracy magisterskiej, zmieniłam dyscyplinę badań na Inżynierię Materiałową i zajęłam się badaniami nad otrzymywaniem gęstych spieków, z materiałów trudnospiekalnych, zaliczanych do kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych. Zajmowałam się wyjaśnieniem roli boru i węgla – aktywatorów spiekania węglika krzemu. Prowadziłam prace poświęcone otrzymywaniu gęstych polikryształów z węglików metalopodobnych (TiC, NbC, TaC, WC), bez użycia dodatków metalicznych. Swoje badania opierałam na stworzonych przez m.in. Frenkla i Kuczyńskiego, modelowych opisach spiekania. Badania te przeżywały największą popularność w latach 70-tych XX wieku. Obecnie zostały zapomniane, bo opierają się na uproszczonych (ale jedynych) modelach matematycznych, brak jest stosownych urządzeń do przeprowadzania pomiarów (szczególnie w wysokiej temperaturze) i wypierają je modele komputerowe. W swoich pracach udowodniłam, że węgliki NbC i TaC, zaliczane do związków o najwyższych, znanych temperaturach topnienia, można spiec do wysokich gęstości (> 90% T.D.), stosując tylko dodatek węgla i temperaturę niższą od 2000°C. Zatem temperatura spiekania tych związków stanowi ok. 0,4-0,5 ich temperatury topnienia. Po węglikach przyszedł czas na dwuborki tytanu, cyrkonu i hafnu oraz azotki metalopodobne. W swoich pracach skupiam się nad otrzymywaniem spieków jednofazowych i pod tym kątem dobieram aktywatory spiekania. Pobocznym wątkiem moich badań są prace nad poprawą właściwości polikryształów jednofazowych, przede wszystkim odporności na kruche pękanie i wytrzymałości, poprzez otrzymywanie kompozytów węgliki diamentopodobne – węgliki metalopodobne i stosowanie tlenkowych aktywatorów spiekania. Obecnie prowadzę również badania nad otrzymywaniem stabilnych zawiesin wodnych z węglika krzemu. Zawiesiny te, co jest ciekawe, wykazują efekt blokady dylatacyjnej. W kręgu moich prac znajdują się również nieskomplikowane syntezy węglików diamentopodobnych, węglika krzemu i węglika boru. Do syntezy SiC wykorzystałam surowiec naturalny szungit, który składa się głownie z SiO2 i węgla. Porowatą i zdefektowaną formę węgla zastosowałam do nieskomplikowanej syntezy proszków obu węglików.

   Dodatkowo zajmuję się badaniami nad syntezą pigmentów ceramicznych o strukturze pirochloru i tytanianu magnezu.

   Współpracuję z liczącymi się ośrodkami naukowymi takimi jak: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny, Centrum Zaawansowanych Technik Wytwarzania i Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechniki Warszawskiej a także zakładami produkującymi ceramikę kowalencyjną i tradycyjną tj. Anga Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o., Kozy k. Bielska Białej, Certech Sp. z o.o., Wilamowice i Ceramika Paradyż SA, Opoczno.

Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2021

dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH jest kierownikiem przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH jest kierownikiem przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH jest kierownikiem przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH jest kierownikiem przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH jest kierownikiem przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH jest kierownikiem przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH jest kierownikiem przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pobieranie danych loading...