Head of the course:
dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH

Historia ceramiki

Można śmiało stwierdzić, że ceramika spełnia w dziejach świata rolę "archeologicznego zegara". Jej rozwój, następstwa i zmiany stylów w czasie są najdokładniej znane, bowiem rozbite naczynia pozostają na miejscu w tej warstwie archeologicznej, gdzie zostały porzucone. I przez wieki nie były przedmiotem pożądania grabieżców, jak np. wyroby ze złota. Ceramika jest więc świadkiem czasów, w których powstawała, niezależnie od tego czy wytworzono ją 4 tysiace lat przed naszą erą czy w czasach nowożytnych.

O właściwościach gliny, tj. o tym, iż po zarobieniu z wodą staje się plastyczna i można jej nadawać dowolny kształt który po wysuszeniu zostaje zachowany, a po utrwaleniu w ogniu - wypaleniu - nabiera cech twardości i trwałości przekonał się człowiek przypadkowo. Poznanie tych niebywałych właściwości gliny pozwoliło na celowe działania, w tym poszukiwanie nowych tworzyw i coraz bardziej wyszukanych środków zdobniczych.

Ceramika spełnia rolę użytkową ale również, świadcząc o historii, stanowi przedmiot zbiorów muzealnych i kolekcjonerskich.

Więcej szczegółów można poznać na naszych zajęciach.

Proponowana literatura:

  1. H. de Morant: Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Arkady, 1983
  2. K. Kumaniecki: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, 1955
  3. M. Wirska-Parachoniak: Wybrane zagadnienia z historii ceramiki, skrypt AGH
  4. M.J.Künstler: sztuka Chin, Wiedza Powszechna, 1991
  5. Z. Alberowa: Sztuka Japońska w zbiorach polskich, 1987
  6. E.Kawecka, J. i M. Łosiowie, L.Winogradow. Polska Porcelana. Ossolineum, 1975
  7. M.Piątkiewicz-Dereniowa: Artystyczna ceramika europejska. Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1991
  8. M. Benini i inni: Ceramika XV-XX wieku. Amber, 1998
  9. B. Kostuch: Polska Porcelana. Wyd. Kluszczyński, 2000
  10. W.Załęska: Wedgwood. Muzeum Narodowe, 2002

Początki ceramiki - Bliski Wschód

Ceramika Egipska

Ceramika Minojska

Ceramika Grecka

Ceramika Półwyspu Apenińskiego

Ceramika na ziemiach etnicznie polskich

Chiny ojczyzną porcelany

Ceramika Japońska

Ceramika Europejska

Ceramika Nowego Świata

Last update: 1 October 2013

Syllabus: http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2013-2014/pl/magnesite/modules/19852


Didactic materials for students