Head of the course:
dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
pozostali prowadzący:
dr Grzegorz Grabowski; dr inż. Radosław Lach; dr hab. inż. Łukasz Zych;

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.


Didactic materials for students