Kierownik przedmiotu:
dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
pozostali prowadzący:
dr Grzegorz Grabowski; dr inż. Radosław Lach; dr inż. Łukasz Zych;

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.


Materiały dydaktyczne