Laboratorium nie posiada jeszcze opisu profilu badawczego. Prosimy o cierpliwość - pracujemy nad tym.

Oferta dla przemysłu/jednostek badawczo-rozwojowych:


Wysokorozdzielcze badania mikrostruktury materiałów przewodzących, nieprzewodzących i podatnych na kontaminację w wysokiej i niskiej próżni, przy wysokich i niskich napięciach  przyspieszających.

Możliwość obserwacji powierzchni materiałów w systemie detekcji elektronów  wtórnych (SE) i elektronów wstecznie rozproszonych (BSE). Zdolnośd rozdzielcza do 2 nm,  powiększenia 70 – 500 000x. Badania mikrostruktury materiałów proszkowych, świeżych przełamów i zgładów.

Analizy chemiczne pierwiastków w próbkach począwszy od boru do końca układu okresowego. Możliwość wykonywania analizy ilościowej pierwiastkowej i tlenkowej; rozkład pierwiastków w mikroobszarach („mapping”), a także analizy liniowe.

Last update: 11 January 2013 przez: dr hab. inż. Magdalena Ziąbka, prof. AGH;