Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021 przez: dr hab. inż. Magdalena Ziąbka, prof. AGH;

Oferta dla przemysłu/jednostek badawczo-rozwojowych:


Wysokorozdzielcze badania mikrostruktury materiałów przewodzących, nieprzewodzących i podatnych na kontaminację w wysokiej i niskiej próżni, przy wysokich i niskich napięciach  przyspieszających.

Możliwość obserwacji powierzchni materiałów w systemie detekcji elektronów  wtórnych (SE) i elektronów wstecznie rozproszonych (BSE). Zdolnośd rozdzielcza do 2 nm,  powiększenia 70 – 500 000x. Badania mikrostruktury materiałów proszkowych, świeżych przełamów i zgładów.

Analizy chemiczne pierwiastków w próbkach począwszy od boru do końca układu okresowego. Możliwość wykonywania analizy ilościowej pierwiastkowej i tlenkowej; rozkład pierwiastków w mikroobszarach („mapping”), a także analizy liniowe.

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2013 przez: dr hab. inż. Magdalena Ziąbka, prof. AGH;
 • Zdjęcie: 
        NOVA NANO SEM 200

  NOVA NANO SEM 200

  Lokalizacja urządzenia:

  Osoby odpowiedzialne za urządzenie
  Zobacz zdjęcia urządzenia
  Opis urządzenia

  Ultra wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem z emisją polową (FEG
  – emiter SCHOTKYEGO) – NOVA NANO SEM 200 (producent FEI EUROPE COMPANY) współpracujący
  z analizatorem EDS firmy EDAX

  Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2013 przez: dr hab. inż. Magdalena Ziąbka, prof. AGH;

   do góry

 • Zdjęcie: 
        JEOL JSM 5400

  JEOL JSM 5400

  Lokalizacja urządzenia:

  Osoby odpowiedzialne za urządzenie
  Zobacz zdjęcia urządzenia
  Opis urządzenia
  Skaningowy mikroskop elektronowy JEOL  JSM 5400 współpracujący z mikroanalizatorem rentgenowskim  EDS, LINK ISIS  300 firmy Oxford Instrument. Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2013 przez: dr hab. inż. Magdalena Ziąbka, prof. AGH;

   do góry