Kierownik projektu:
dr inż. Ilona Jastrzębska
Wykonawcy projektu:
mgr inż. Kamil Wojteczko; mgr inż. Maciej Ludwig;
projekt w trakcie realizacji
termin rozpoczęcia: 1 January 2022
termin zakończenia: 1 January 2025

Grant conducted in the framework of the program LIDER XII, National Center for Science and Development.

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.