Kierownik projektu:
dr inż. Ilona Jastrzębska
projekt w trakcie realizacji
termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2022
termin zakończenia: 1 stycznia 2025

Projekt realizowany w ramach programu LIDER XII, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.