Stanowisko:
Profesor
Miejsce pracy:
B-8
Adres email:
pedzich@agh.edu.pl 
  • W 1989 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki uzyskałem tytuł magistra inżyniera technologa materiałów ceramicznych.
  • W 1996 roku obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Kompozyty ziarniste z układu: stabilizowany tlenek cyrkonu-węglik wolframu”.
  • Habilitowałem się w dziedzinie inżynierii materiałowej w roku 2012.
  • Od marca 2020 roku jestem profesorem tytularnym.
  • W latach 2016-2020 byłem Prodziekanem WIMiC ds. Współpracy.
  • Obecnie jestem kierownikiem Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych oraz Przewodniczącym Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna w AGH.
  • Od 2009 jestem Prezesem Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Reprezentuje Polskę w International Ceramic Federation (ICF) Council i European Ceramic Society (ECerS) Council, przez kilka kadencji będąc członkiem Permanent Executive Council tej organizacji.
  • W pracy naukowej współpracuje z zespołami z Chin i Słowacji w obszarze nowoczesnych kompozytów ceramicznych zawierających trudnospiekalne fazy kowalencyjne. Szczególnie zainteresowany kompozytami z osnową ceramiczną do zastosowań konstrukcyjnych, materiałami ogniotrwałymi i ceramicznymi kompozytami z osnową polimerową.
  • W roku 2013 zostałem wyróżniony przez ECerS tytułem ECerS Fellow, w 2016 - przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Medalem Krajowej Komisji Edukacji, a w 2022 otrzymałem medal ICF (International Ceramic Federation). W roku 2023 zostałem wybrany do World Academy of Ceramics. Byłem kilkunastokrotnie nagradzany przez JM Rektora AGH nagrodami za osiągnięcia naukowe, w tym za osiągnięcia publikacyjne.
  • Jestem autorem ponad 250 publikacji (129 indeksowanych na liście JCR) i 23 patentów (2 patenty EU) dotyczących technologii i właściwości materiałów ceramicznych oraz kompozytów zawierających fazy ceramiczne.
Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2024

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich jest kierownikiem przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich jest kierownikiem przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich jest kierownikiem przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich jest kierownikiem przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich jest kierownikiem przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich jest kierownikiem przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich jest kierownikiem przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich jest kierownikiem przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich jest kierownikiem przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich jest kierownikiem przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pobieranie danych loading...