Kierownik przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
pozostali prowadzący:
dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. AGH;

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.