Kierownik projektu:
dr inż. Dominika Madej
Wykonawcy projektu:
dr inż. Ryszard Prorok; mgr inż. Karina Warmuz; mgr inż. Jakub Ramult;
projekt w trakcie realizacji
termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2018
termin zakończenia: 31 grudnia 2021

Głównym zamierzeniem niniejszego projektu jest opracowanie unikatowego i konkurencyjnego produktu na drodze praktycznego wykorzystania nauki o materiałach. Cel naukowy projektu obejmuje przede wszystkim określenie roli złożonych matryc wiążących z układu MgO-Al2O3-SiO2-H2O, charakteryzujących się ściśle określoną strukturą i właściwościami, w otrzymywaniu nowego typu tworzywa ceramicznego. Innowacyjność proponowanego rozwiązania będzie realizowana przez zastosowanie alternatywnego podejścia technologicznego do wytworzenia materiału bezcementowego zawierającego fazy spinelowe o różnej stechiometrii tworzące się w warunkach „in situ” materiału. Beton ogniotrwały będzie przeznaczony do wykonywania monolitycznych obmurzy ogniotrwałych w różnego rodzaju urządzeniach cieplnych w przemyśle stalowym, metali nieżelaznych i innych.

Projekt finansowany przez NCBiR w ramach programu LIDER VIII - nr umowy LIDER/5/0034/L-8/16/NCBR/2017.

Projekt zostanie zrealizowany przy współpracy z partnerem przemysłowym – Zakładami Magnezytowymi ROPCZYCE S.A. (Członkowie Zespołu ze strony ZMR - mgr inż. Klaudia Wiśniewska, mgr inż. Robert Świerszcz).

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/art,5491,program-lider-rozstrzygniecie-viii-edycji-konkursu.html

http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5751,gowin-ksztaltujemy-kolejne-pokolenia-polskiej-elity-naukowej.html

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_krajowe/lider_viii/broszura_lider_2017.pdf

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu

 1. Examination of dehydration and dehydroxylation of synthetic layered (oxy)hydroxides through thermal analysis (TG-DSC-EGA-MS) and a discussion to the second Pauling's rule; Dominika Madej; Inorganica Chimica Acta, 2018, 2018 vol. 482, s. 402-410;

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020169318306698

 2. An experimental investigation of hydration mechanism of the binary cementitious pastes containing MgO and Al2O3 micro-powders; Dominika MADEJ, Ryszard PROROK, Klaudia WIŚNIEWSKA; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, vol. 134 iss. 3, s. 1481-1492;
 3. Drobnoziarniste spoiwa hydrauliczne na bazie tlenku glinu i tlenku magnezu przeznaczone do betonów ogniotrwałych; Madej D., Tyrała K., Prorok R.; Materiały Ceramiczne /Ceramic Materials/, 70, 4, (2018), 325-332;
  link do publikacji
 4. Wpływ fazy M-S-H na otrzymywanie spieków wysokoogniotrwałych na bazie Al2O3; Tyrała K., Prorok R., Madej D.; Materiały Ceramiczne /Ceramic Materials/, 70, 4, (2018), 333-344;
  link do publikacji
 5. Influence of hydrothermal conditions on the phase composition of materials from the system MgO-Al2O3-SiO2-H2O; Ryszard Prorok, Dominika Madej; Journal of the Australian Ceramic Society, (2019). https://doi.org/10.1007/s41779-019-00404-9;
  link do publikacji
 6. In Situ Spinel Formation in a Smart Nano-Structured Matrix for No-Cement Refractory Castables; Dominika Madej, Karina Tyrała; Materials 2020, 13(6), 1403; https://doi.org/10.3390/ma13061403;
  link do publikacji