Kierownik projektu:
dr inż. Dominika Madej
Wykonawcy projektu:
dr inż. Ryszard Prorok;
projekt w trakcie realizacji
termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2018
termin zakończenia: 31 grudnia 2020

Głównym zamierzeniem niniejszego projektu jest opracowanie unikatowego i konkurencyjnego produktu na drodze praktycznego wykorzystania nauki o materiałach. Cel naukowy projektu obejmuje przede wszystkim określenie roli złożonych matryc wiążących z układu MgO-Al2O3-SiO2-H2O, charakteryzujących się ściśle określoną strukturą i właściwościami, w otrzymywaniu nowego typu tworzywa ceramicznego. Innowacyjność proponowanego rozwiązania będzie realizowana przez zastosowanie alternatywnego podejścia technologicznego do wytworzenia materiału bezcementowego zawierającego fazy spinelowe o różnej stechiometrii tworzące się w warunkach „in situ” materiału. Beton ogniotrwały będzie przeznaczony do wykonywania monolitycznych obmurzy ogniotrwałych w różnego rodzaju urządzeniach cieplnych w przemyśle stalowym, metali nieżelaznych i innych.

Projekt finansowany przez NCBiR w ramach programu LIDER VIII - nr umowy LIDER/5/0034/L-8/16/NCBR/2017.

Projekt zostanie zrealizowany przy współpracy z partnerem przemysłowym – Zakładami Magnezytowymi ROPCZYCE S.A. (Członkowie Zespołu ze strony ZMR - mgr inż. Klaudia Wiśniewska, mgr inż. Robert Świerszcz).

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/art,5491,program-lider-rozstrzygniecie-viii-edycji-konkursu.html

http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5751,gowin-ksztaltujemy-kolejne-pokolenia-polskiej-elity-naukowej.html

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_krajowe/lider_viii/broszura_lider_2017.pdf

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.