Stanowisko:
Doktorant
Temat pracy:
Wpływ stechiometrii spinelu magnezowo-glinowego na właściwości betonów ogniotrwałych korundowo-spinelowych ” 
Promotor:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich  
Miejsce pracy:
B-8
Konsultacje:
po wcześniejszym kontakcie e-mail 
Adres email:
ktyrala@agh.edu.pl 

W 2019 roku zostałam absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa, specjalizacja Materiały Funkcjonalne. Zrealizowane prace dyplomowe dotyczyły materiałów ogniotrwałych, korundowo- spinelowych (praca inżynierska: „Projekt i właściwości betonu ogniotrwałego korundowo-spinelowego”, praca magisterska: „Rola fazy spinelowej w kształtowaniu właściwości termomechanicznych betonów ogniotrwałych typu Al2O3-MgAl2O4”). Obecnie jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej AGH, gdzie w dalszym ciągu swoją uwagę poświęcam nieformowanym materiałom ogniotrwałym i ich spoiwom. Od 2018 roku biorę udział w realizacji projektu Lider „Innowacyjne bezcementowe ogniotrwałe betony korundowo-spinelowe o zmodyfikowanej osnowie” i jestem członkiem zespołu badawczego dr inż. Dominiki Madej. 

Wykaz publikacji:

  1. Dominika Madej, Karina Tyrała, In situ spinel formation in a smart nano-structured matrix for no-cement refractory castables, Materials MDPI, 2020, 13, 1403, https://www.mdpi.com/1996-1944/13/6/1403/pdf
  2. Karina Tyrała, Ryszard Prorok, Dominika Madej, Wpływ fazy M-S-H na otrzymywanie spieków wysokoogniotrwałych na bazie Al2O3,  Materiały Ceramiczne  2018, 70 nr 4, s. 333–344, http://www.ptcer.pl/pobierz/1554
  3. Dominika Madej, Karina Tyrała, Ryszard Prorok, Drobnoziarniste spoiwa hydrauliczne na bazie tlenku glinu i tlenku magnezu przeznaczone do betonów ogniotrwałych, Materiały Ceramiczne, 2018, 70 nr 4, s. 325–332, http://www.ptcer.pl/pobierz/1553

 

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2020
Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dydaktycznych.
Pobieranie danych loading...