Kierownik przedmiotu:
dr hab. inż. Magdalena Szumera
pozostali prowadzący:
dr hab. inż. Alicja Rapacz-Kmita; dr inż. Justyna Sułowska; prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski; dr inż. Łukasz Wójcik; mgr inż. Barbara Łagowska;

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.


Materiały dydaktyczne