Head of the course:
dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH
pozostali prowadzący:
dr hab. inż. Alicja Rapacz-Kmita; dr inż. Justyna Sułowska; prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski; dr inż. Łukasz Wójcik;

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.


Didactic materials for students