Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
Miejsce pracy:
B-8, p.1.17
Telefon:
12 617 24 80;  
Konsultacje:
on-line, proszę o kontakt mailowy 
Adres email:
lzych@agh.edu.pl 

W swoich badaniach zajmuję się szeroko rozumianymi zaawansowanymi materiałami ceramicznymi. Głównym przedmiotem moich zainteresowań naukowych (badawczych) jest wykorzystanie metod koloidalnych (colloidal processing) jako etapu otrzymywania zaawansowanych tworzyw ceramicznych. Zaletą tych metod formowania, do których można zaliczyć odlewanie odśrodkowe (centrifugal casting) czy prasowanie filtracyjne (filter pressing) jest możliwość uzyskania jednorodnej mikrostruktury surowych materiałów, która może przełożyć się na lepsze właściwości uzyskanych z nich spieków.

Interesującym mnie zagadnieniem są również oddziaływania występujące w zawiesinach proszków, gdyż można je kontrolować, a przez to wpływać na proces formowania i ostatecznie na właściwości materiału.

Wśród materiałów jednofazowych szczególnie interesują mnie przezroczyste materiały ceramiczne (tlenkowe) tak jak granat itrowo-glinowy (YAG), spinel glinowo-magnezowy (MgAl2O4) a zwłaszcza tlenek itru (Y2O3). Ten materiał jest potencjalnym, polikrystalicznym podłożem laserów na ciele stałym (solid state lasers), a akcję laserową wykazuje po dotowaniu jonami metali ziem rzadkich np. Nd3+.       

Prowadzę również badania nad otrzymywaniem materiałów kompozytowych zarówno opartych na osnowach tlenkowych np. Al2O3 – SiC, jak i osnowach węglikowych np. SiC – TiC.

Dodatkowo interesują mnie zagadnienia związane z otrzymywaniem i charakterystyką materiałów porowatych jak i materiałów zdyspergowanych (proszków). 

Zwykle początkiem nowego, ciekawego tematu badawczego jest projekt inżynierski lub praca magisterska.

 

Lista wybranych publikacji:

Kusior, L. Zych, K. Zakrzewska, M. Radecka, (2019) “Photocatalytic activity of TiO2/SnO2 nanostructures with controlled dimensionality/complexity”, Applied Surface Science, 471, 973–985

Agnieszka Gubernat, Łukasz Zych, Wiktoria Wierzba; (2018) „PL229024 B1: Sposób wytwarzania wyrobów metodą odlewania z gęstwy lejnej na bazie węglika krzemu”, Polska, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Ł. Zych, R. Lach; (2017) “The effect of powders homogenisation conditions on the synthesis of yttrium aluminium garnet (YAG) by a solid-state reaction”, Ceramics International; 43, 4029–4036

Ludosław Stobierski, Łukasz Zych, Paweł Rutkowski; (2017) „PL225961 B1: Sposób wytwarzania wielowarstwowego nanolaminatu grafenowego”, Polska, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Ł. Zych, A. Wajler, A. Kwapiszewska; (2016) „Sintering behaviour of fine barium titanate (BaTiO3) powders consolidated by pressure filtration method”, Journal of Ceramic Science and Technology; 7, 277–287

Ł. Zych, P. Rutkowski, L. Stobierski, D. Zientara, K. Mars, W. Piekarczyk; (2015)„The manufacturing and properties of a nano-laminate derived from graphene powder”, Carbon, 95, 809–817

A. Kruk, A. Wajler, M. Mrózek, Ł. Zych, W. Gawlik, T. Brylewski; (2015) „Transparent yttrium oxide ceramics as potential optical isolator materials”. Optica Applicata, 45, 585–594

A. Wajler, H. Węglarz, A. Sidorowicz, Ł. Zych, M. Nakielska, K. Jach, H. Tomaszewski; (2015) „Preparation of transparent neodymium-doped yttrium aluminate garnet (Nd:YAG) ceramics with the use of freeze granulation”. Optical Materials, 50A, 40–46

A. Gubernat, Ł. Zych, W. Wierzba; (2015) „SiC products formed by slip casting method”. International Journal of Applied Ceramic Technology, 5, 957–966

A. Gubernat, Ł. Zych; (2014) „The isothermal sintering of the single-phase non-stoichiometric niobium carbide (NbC1-x) and tantalum carbide (TaC1-x)”. Journal of the European Ceramic Society, 34, 2885–2894

Ł. Zych, R. Lach, A. Wajler; (2014) „The influence of the agglomeration state of nanometric MgAl2O4 powders on their consolidation and sintering”, Ceramics International, 40,9783–9790

W. Wierzba, A. Gubernat, Ł. Zych; (2014) „Wyroby na bazie węglika krzemu formowane techniką odlewania”, Materiały Ceramiczne, 66, 259–265

Ł. Zych, A. Wajler, R. Lach; (2013) „Colloidal processing of fine spinel powders”, Materials Science Forum, 730 – 732, 82 – 87

L. Gremillard, L. Martin, L. Zych, E. Crosnier, J. Chevalier, A. Charbouillot, P. Sainsot, J. Espinouse, J.-L. Aurelle; (2013) „Combining ageing and wear to assess the durability of zirconia–based ceramic heads for total hip arthroplasty”, Acta Biomaterialia, 9, 7545–7555

A. Kusior, M. Radecka, Ł. Zych, K. Zakrzewska, A. Reszka, B.J. Kowalski; (2013) „Sensitization of TiO2/SnO2 nanocomposites for gas detection”. Sensors and Actuators B: Chemical,189, 251–259

Ł. Zych, L. Stobierski, W. Brekiesz; (2013) „Formowanie odśrodkowe wodnych zawiesin węglika krzemu i tlenku glinu”, Materiały Ceramiczne, 65, 277-282

Ł. Zych, M. Kisilewicz, L. Stobierski; (2013) „Formowanie wyrobów z wodnych zawiesin węglika krzemu metodą natryskową”, Materiały Ceramiczne, 65, 302-307

Ł. Zych, K. Bochenek, A. Wajler, R. Lach; (2012) „Formowanie drobnych proszków tlenku itru poprzez prasowanie filtracyjne”, Materiały Ceramiczne, 64, 192-197

A. Wajler, H. Tomaszewski, H. Węglarz, Ł. Zych, A. Sidorowicz, R. Diduszko; (2012) „Wytwarzanie nanoproszków MgAl2O4 i Co:MgAl2O4 metodą strącania dwustopniowego”. Materiały Ceramiczne, 64, 506–511

K. Biotteau-Deheuvels, Ł. Zych, L. Gremillard, J. Chevalier; (2012) „Effects of Ca-, Mg- and Si-doping on microstructures of alumina-zirconia composites”, Journal of the European Ceramic Society, 32, 2711-2721

Ł. Zych, A. Wajler, R. Lach, M. Zarzecka-Napierała; (2011) „Formowanie z zawiesin drobnych proszków spinelu glinowo-magnezowego”, Materiały Ceramiczne, 63, 506-511

Ł. Zych, R. Lach, K. Haberko, P. Rutkowski, B. Trybalska, J. Piekarczyk; (2009) “The effect of nanometric zirconia particle additives on microstructure and mechanical properties of dense alumina”, Processing and Application of Ceramics, 3, 131–135

Ł. Zych; (2008) “Consolidation and sintering of nanometric ceramic powders”, Materials Science Poland, 26, 395- 402

Ł. Zych, K. Haberko; (2007) “Some observations on filter pressing and sintering of a zirconia nanopowder”, Journal of the European Ceramic Society, 27, 867-871

Ł. Zych, K. Haberko; (2006) “Filter pressing and sintering of a zirconia nanopowder”, Journal of the European Ceramic Society, 26, 373-378

Ł. Zych, K. Haberko; (2006) “Microstructure Evolution in Samples Prepared by Filter Pressing and Sintering of a Zirconia Nanopowder”, Advances in Science and Technology, 45, 572 – 577

Ł. Zych, K. Haberko; (2003) ”Zirconia nanopowder - its shaping and sintering”, Solid State Phenomena, 94, 157-164

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2021

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pobieranie danych loading...