Stanowisko:
Profesor AGH
Miejsce pracy:
B-8, p.1.17
Telefon:
12 617 24 80;  
Konsultacje:
on-line, proszę o kontakt mailowy 
Adres email:
lzych@agh.edu.pl 

Od czasu pracy magisterskiej, którą obroniłem w 2001 roku w Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w kręgu moich zainteresowań znajdują się zaawansowane tworzywa ceramiczne, zarówno tlenkowe, węglikowe jak i ich kompozyty. Moje badania ogólnie dotyczą formowania (konsolidacji) proszków ceramicznych, gdyż ten etap otrzymywania materiał ceramicznego często decyduje o jego właściwościach. Dotyczy to w szczególności materiałów opartych na nanoproszkach oraz materiałów kompozytowych.     

W pracy magisterskiej i następnie w doktoracie (2006) zajmowałem się badaniami nad procesem konsolidacji i spiekania nanometrycznych proszków ceramicznych na przykładzie proszków tlenku cyrkonu (ZrO2) stabilizowanego itrem. Jednym z rezultatów tych badań było to, że zainteresowałem się wykorzystaniem metod koloidalnych jako etapu otrzymywania zaawansowanych tworzyw ceramicznych. Zaletą tych metod formowania, do których można zaliczyć prasowanie filtracyjne czy odlewanie odśrodkowe jest możliwość uzyskania surowych materiałów o jednorodnej mikrostrukturze, która może przełożyć się na lepsze właściwości uzyskanych z nich spieków. Dodatkowo metody te niekiedy pozwalają na otrzymywanie wyrobów o złożonych kształtach.

Prowadzę badania nad otrzymywaniem przezroczystych materiałów ceramicznych takich jak granat itrowo-glinowy (YAG), spinel glinowo-magnezowy (MgAl2O4) czy tlenek itru (Y2O3). Ten ostatni z wymienionych materiałów jest potencjalnym, polikrystalicznym podłożem laserów na ciele stałym, który wykazuje akcję laserową po dotowaniu jonami metali ziem rzadkich np. Nd3+

Wiedzę dotyczącą zawiesin proszków ceramicznych wykorzystuję również w badaniach nad otrzymywaniem materiałów kompozytowych zarówno opartych na osnowach tlenkowych np. Al2O3 – SiC, jak i osnowach węglikowych np. SiC – TiC czy też grafenie płatkowym.

Dodatkowo interesują mnie zagadnienia związane z otrzymywaniem i charakterystyką materiałów porowatych jak i proszków ceramicznych.  

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2021

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pobieranie danych loading...