Position:
Adiunkt
Workplace:
B6 pok 106
Phone:
126175207;  
Consultation:
środa, 10:30-11:30 
e-mail adress:
lukwoj@agh.edu.pl 

Przedmiotem moich zainteresowań i działalności naukowo-badawczej jest szeroko rozumiana reologia, ceramika szlachetna i tradycyjna oraz iłowo-cementowe spoiwa hydroizolacyjne.

Badania reologiczne obejmują właściwości reologicznych zawiesin oraz proszków i granulatów ceramicznych. Dotyczą m.in. modyfikacji receptur mas, optymalizacji procesu upłynniania oraz wprowadzania nowych surowców.

Prowadzone przeze mnie badania nad iłowo-cementowymi spoiwami hydroizolacyjnymi dotyczą projektowania nowych oraz modyfikacji istniejących receptur oraz możliwości zastosowania w tych materiałach nowych surowców

Praca w Katedrze Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych pozwala łączyć baania naukowe z możliwością aplikacji wyników w przemyśle.

Last update: 14 June 2020

Employee did not grant an access to materials for this course yet

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

Pobieranie danych loading...