Position:
Adiunkt
Workplace:
pawilon B-6, I p., pok. 107
Phone:
12 617 52 07;  
e-mail adress:
mgajek@agh.edu.pl 

Przedmiotem moich zainteresowań i zarazem działalności naukowo-badawczej jest obszar tzw. ceramiki szlachetnej, tradycyjnej. Prowadzone przeze mnie  prace obejmują badania dotyczące szczególnie mas i szkliw m.in. dla ceramiki płytkowej, sanitarnej oraz stołowej.

Badania dotyczące mas ceramicznych są prowadzone wielokierunkowo i dotyczą wielu aspektów m.in. opracowywania nowych receptur mas z nowymi surowcami w tym także surowcami alternatywnymi, obniżenia temperatur wypalania przy zachowaniu parametrów kluczowych dla danej technologii, czy modyfikacji mas w celu otrzymania tworzyw o lepszych parametrach, np. mechanicznych.

Prowadzone przeze mnie badania nad szkliwami aktualnie dotyczą dwóch obszarów, tj.: projektowania szkliwa o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie  oraz możliwości otrzymania szkliw  białych poprzez kierowaną krystalizację - bez dodatku lub z obniżoną zawartością tradycyjnych zmętniaczy.

Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych pozwala łączyć pracę naukowo-badawczą z możliwością aplikacji wyników w przemyśle, co stanowi dla mnie szczególną wartość.

Last update: 13 May 2020

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

Employee did not grant an access to materials for this course yet

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

Pobieranie danych loading...