Kierownik projektu:
dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH
Wykonawcy projektu:
dr inż. Leszek Chlubny; dr inż. Łukasz Wójcik; dr hab. inż. Marcin Gajek;
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 9 November 2012
termin zakończenia: 12 September 2015

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.