Kierownik grupy:
dr hab. inż. Magdalena Ziąbka, prof. AGH ;
Pracownicy:
dr hab. Grzegorz Grabowski; dr inż. Leszek Chlubny; dr inż. Agnieszka Wojteczko;

W ramach Wydziałowego Laboratorium Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy  nasza grupa badawcza realizuje badania mikrostruktury materiałów ceramicznych, metalicznych, polimerowych, kompozytowych oraz materiałów biologicznych wraz z jakościową i ilościową analizą chemiczną. Prowadzimy obserwacje i analizy chemiczne techniką EDS w trybie wysokorozdzielczym w warunkach wysokiej i niskiej próżni, przy wysokich i niskich napięciach przyspieszających, z zastosowaniem detektorów Helix i TLD. Dodatkowo wykonujemy badania powierzchni materiałów w systemie detekcji elektronów wtórnych (SE) i elektronów wstecznie rozproszonych (BSE). Prowadzimy badania mikrostruktury materiałów proszkowych, świeżych przełomów i zgładów. Wykonujemy analizy chemiczne pierwiastków w materiałach począwszy od boru do końca układu okresowego. Przeprowadzamy obserwacje bez konieczności napylania próbek warstwą przewodzącą, możliwość wykonywania analizy ilościowej pierwiastkowej i tlenkowej; rozkładu pierwiastków w mikroobszarach („mapping”), a także analizy liniowej.

Nasza grupa prowadzi także badania w zakresie:

 • analizy zjawiska pękania podkrytycznego w kompozytach ziarnistych z układu Al2O3-YAG-ZrO2;
 • oceny odporności na ścieranie, twardości i odporności na kruche pękanie materiałów ceramicznych;
 • otrzymywania i analizy materialów tzw. Faz MAX (fazy Novotnego, fazy H, termodynamicznie stabilne nanolaminaty) z uwzględnieniem Ti3SiC­2, oceną ich właściwości mechanicznych i funkcjonalych;
 • otrzymywania aktywnych prekursorów spiekania takich jak: Ti2AlC, Cr2AlC, Ti2AlN oraz  Ti3AlC2, Ti3SiC2 wykorzystywanych w trakcie Samorozwijającej się Syntezy Wysokotemperaturowej SHS inicjowanej zapłonem lokalnym;
 • otrzymywania i charakterystyki materiałów ceramiczno-metalicznych typu Ti4AlN3 z wykorzystaniem  metody jednoosiowego prasowania na gorąco (Hot Pressing);
 • optymalizacji syntezy SHS (zarówno inicjowanej zapłonem lokalnym jak i wybuchem termicznym) materiałów międzymetalicznych z układu Ti-Al (TiAl, Ti3Al, TiAl3) oraz Ti-Si(TiSi, TiSi2, Ti5Si3);
 • wytwarzania materiałów typu 2D – MXenów (materiałów powstających poprzez usunięcie warstwy metalicznej (A) z struktury materiałów typu MAX) i oceny właściwości fizykochemicznych, elektrycznych i biologicznych w tym działania bakteriobójczego;
 • modyfikacji składu chemicznego materiałów ceramicznych z wykorzystaniem popiołów lotnych z węgla kamiennego;
 • analizy zależności pomiędzy mikrostrukturą a właściwościami mechanicznymi tworzyw ceramicznych;
 • ilościowej analizy mikrostruktury materiałów i tworzenia matematycznych modeli mikromechanicznych;
 • pomiarów właściwości mechanicznych, termomechanicznych i cieplnych materiałów ceramicznych;
 • modelowania zagadnień związanych z procesami zachodzącymi w trakcie spiekania materiałów ceramicznych przy użyciu toroidalnych kowadeł Bridgmana;
 • analizy obrazu i ilościowej analizy mikrostruktury materiałów z uwzględnieniem technik symulacji modeli geometrycznych 3D;
 • otrzymywania materiałów kompozytowych na osnowach polimerowych modyfikowanych dodatkami bioaktywnymi, przeznaczonych do zastosowań biomedycznych, technikami wytłaczania i wtrysku;
 • oceny właściwości fizykochemicznych i biologicznych biomateriałów, w tym trwałości i stabilności w płynach fizjologicznych, biozgodności, bakteriobójczości;
 • oceny morfologii i proliferacji komórek na biomateriałach metodą SEM;
 • oceny stopnia homogenizacji nanocząstek Ag, Au, Cu w osnowach polimerowych;
 • oceny bioaktywności materiałów w płynie SBF.
Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2021 przez: dr hab. inż. Magdalena Ziąbka, prof. AGH;

Krajowa współpraca naukowo-badawcza

 • AGH, Wydział Odlewnictwa;
 • AGH, Wydział Energetyki i Paliw;
 • AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii;
 • AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska;
 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii;
 • Klinika Elektrokardiologii Szpitala Jana Pawła II w Krakowie;
 • Oddział Kliniczny Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
 • Kliniczny Oddział Laryngologiczny 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie;
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed w Gdańsku;
 • Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;
 • Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale;
 • Instytut Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej;
 • Katedra Podstaw Budowy Maszyn Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki;
 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie;
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice;
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice;
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, Kraków;
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Farmaceutyczny.

Współpraca z przemysłem

 • Selvita S.A, Kraków;
 • MEDGAL Sp. z o.o., Białystok;
 • LAMEL Technology sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski;
 • ABB - Korporacyjne Centrum Badawcze, Kraków;
 • CERAMIKA PARADYŻ SA, Opoczno;
 • SGL Carbon Polska S.A, Racibórz;
 • TECHNIFLEX Sp. z o.o., Ruda Śląska;
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe (R&D), Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A;
 • Concrete-mix Sp. z o.o., Skawina;
 • Aptiv Services Poland S.A, Kraków;
 • FAKRO PP SP. Z O.O., Nowy Sącz;
 • LAPP Insulators Sp. z o.o, Jedlina-Zdrój.

Najważniejsze osiągnięcia grupy badawczej

Najważniejsze publikacje
 • Magdalena ZIĄBKA, Michał DZIADEK, Thermoplastic polymers with nanosilver addition – microstructural, surface and mechanical evaluation during a 36-month deionized water incubation period, Materials; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 2 art. no. 361, s. 1–12.
 • Tomasz POLCZYK, Wojciech ZAJĄC, Magdalena ZIĄBKA, Konrad ŚWIERCZEK, Mitigation of grain boundary resistance in La2/3−xLi3xTiO3 perovskite as an electrolyte for solid-state Li-ion batteries, Journal of Materials Science ; ISSN 0022-2461. — 2021 vol. 56 iss. 3, s. 2435–2450.
 • Andrzej BIESSIKIRSKI, Dominik Czerwonka, Jolanta BIEGAŃSKA, Łukasz Kuterasiński, Magdalena ZIĄBKA, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Research on the possible application of polyolefin waste-derived pyrolysis oils for ANFO manufacturing,Energies ; ISSN 1996-1073. — 2021 volo. 14 iss. 1 art. no. 172, s. 1–15.
 • Magdalena ZIĄBKA, Joanna Kiszka, Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Marta RADECKA, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Igor Bissenik, Agnieszka Kyzioł, Michał DZIADEK, Wiktor NIEMIEC, Aleksandra Królicka, Antibacterial composite hybrid coatings of veterinary medical implants, Materials Science and Engineering. C, Materials for Biological Applications ; ISSN 0928-4931. — 2020 vol. 112 art. no. 110968, s. 1–13.
 • Rafał Banasiuk, et al., Magdalena ZIĄBKA, et al., Carnivorous plants used for green synthesis of silver nanoparticles with broad-spectrum antimicrobial activity, Arabian Journal of Chemistry ; ISSN 1878-5352. — 2020 vol. 13 iss. 1, s. 1415–1428.
 • Natalia Festinger, Kamila Morawska, Vladimir Ivanovski, Magdalena ZIĄBKA, Katarzyna JEDLIŃSKA, Witold Ciesielski, Sylwia Smarzewska, Comparative electroanalytical studies of graphite flake and multilayer graphene paste electrodes, Sensors; ISSN 1424-8220. — 2020 vol. 20 iss. 6 art. no. 1684, s. 1–15.
 • Piotr NOWAK, Wojciech MAZIARZ, Artur RYDOSZ, Kazimierz KOWALSKI, Magdalena ZIĄBKA, Katarzyna ZAKRZEWSKA, SnO2/TiO2 thin film n-n heterostructures of improved sensitivity to NO2 Sensors; ISSN 1424-8220. — 2020 vol. 20 iss. 23 art. no. 6830, s. 1-20.
 • Magdalena ZIĄBKA, Michał DZIADEK, Kinga PIELICHOWSKA, Surface and structural properties of medical acrylonitrile butadiene styrene modified with silver nanoparticles; ISSN 2073-4360. — 2020 vol. 12 iss. 1 art. no. 197, s. 1–19.
 • M. DUDEK, B. LIS, R. LACH, [et al.], M. GAJEK, M. SITARZ, M. ZIĄBKA, Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 as an electrolyte for proton-conducting ceramic fuel cells, Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. — 2019 vol. 304, s. 70–79.
 • Magdalena ZIĄBKA, Michał DZIADEK, Aleksandra Królicka, Biological and physicochemical assessment of middle ear prosthesis, Polymers; ISSN 2073-4360. — 2019 vol. 11 iss. 1 art. no. 79, s. 1–14.
 • Mateusz Imiela, Rafał Anyszka, Dariusz Mariusz Bieliński, Marcin Masłowski, Zbigniew PĘDZICH, Magdalena ZIĄBKA, Przemysław Rybiński, Bartłomiej Syrek Effect of graphite and common rubber plasticizers on properties and performance of ceramizable styrene-butadiene rubber-based composites, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; ISSN 1388-6150.
 • Izabella Rajzer, Michał DZIADEK, Anna Kurowska, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Magdalena ZIĄBKA, Elżbieta Menaszek, Timothy E. L. Douglas, Electrospun polycaprolactone membranes with Zn-doped bioglass for nasal tissues treatment, Journal of Materials Science: Materials in Medicine ; ISSN 0957-4530. — 2019 vol. 30 iss. 7, art. no. 80, s. 1–11.
 • Katarzyna WALCZAK, Bartłomiej GĘDZIOROWSKI, Andrzej KULKA, Wojciech ZAJĄC, Magdalena ZIĄBKA, Rafał Idczak, Vinh Hung Tran, Janina MOLENDA, Exploring the role of manganese on structural, transport, and electrochemical properties of NASICON−Na3Fe2−yMny(PO4)3 – cathode materials for Na−ion batteries, ACS Applied Materials & Interfaces ; ISSN 1944-8244. — 2019 vol. 11 iss. 46, s. 43046–43055.
 • Monika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Kinga PIELICHOWSKA, Magdalena ZIĄBKA, Aleksandra BENKO, Piotr SZATKOWSKI, Wojciech JERZAK, Fluidized bed combustion fly ash as filler in composite polyurethane materials, Waste Management ; ISSN 0956-053X. — 2019 vol. 92, s. 115–123.
 • Magdalena ZIĄBKA, From the laboratory concept to clinical trials: the journey of Otoimplant so far, Expert Review of Medical Devices ; ISSN 1743-4440. — 2019 vol. 16 no. 2, s. 89–94.
 • Agnieszka Borowik, Rafal Banasiuk, Natalia Derewonko, Michal Rychlowski, Marta Krychowiak-Masnicka, Dariusz Wyrzykowski, Magdalena ZIĄBKA, Anna Woziwodzka, Aleksandra Krolicka, Jacek Piosik, Interactions of newly synthesized platinum nanoparticles with ICR-191 and their potential application,Scientific Reports; ISSN 2045-2322. — 2019 vol. 9 art. no. 4987, s. 1–11.
 • Tomasz Dudziak, Magdalena ZIĄBKA, Internal oxidation depth penetration in Ni-based alloys at high temperatures,Corrosion ; ISSN 0010-9312. — 2019 vol. 75 iss. 2, s. 192–202.
 • Magdalena ZIĄBKA, Michał DZIADEK Long-lasting examinations of surface and structural properties of medical polypropylene modified with silver nanoparticles; ISSN 2073-4360. — 2019 vol. 11 iss. 12 art. no. 2018, s. 1–14. — Bibliogr. s. 12–14.
 • Magdalena ZIĄBKA, Michał DZIADEK, Long-term stability of two thermoplastic polymers modified with silver nanoparticles, Nanomaterials; ISSN 2079-4991. — 2019 vol. 9 iss. 1 art. no. 61, s. 1–10.
 • Michał DZIADEK, [et al.], Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK, Magdalena ZIĄBKA, Piotr JELEŃ, [et al.], Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, [et al.], Novel multicomponent organic-inorganic WPI/gelatin/CaP hydrogel composites for bone tissue engineering, Journal of Biomedical Materials Research. Part A ; ISSN 1549-3296. — 2019 vol. 107 iss. 11, s. 2479–2491.
 • Magdalena ZIĄBKA, Katarzyna Malec, Polymeric middle ear prosthesis enriched with silver nanoparticles – first clinical results, Expert Review of Medical Devices ; ISSN 1743-4440. — 2019 vol. 16 no. 4, s. 325–331.
 • Magdalena ZIĄBKA, Michał DZIADEK, Elżbieta Menaszek, Biocompatibility of poly(acrylonitrile-butadiene-styrene) nanocomposites modified with silver nanoparticles, Polymers; ISSN 2073-4360. — 2018 vol. 10 iss. 11 art. no. 1257, s. 1–13.
 • Magdalena ZIĄBKA, Elżbieta Menaszek, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI, Biocompatible nanocomposite implant with silver nanoparticles for otology - in vivo evaluation, Nanomaterials; ISSN 2079-4991. — 2018 vol. 8 iss. 10 art. no. 764, s. 1–18.
 • Rafał Anyszka, [et al.], Zbigniew PĘDZICH, [et al.], Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA, [et al.], Magdalena ZIĄBKA, Magdalena SZUMERA, Effect of mineral filler additives on flammability, processing and use of silicone-based ceramifiable composites, Polymer Bulletin ; ISSN 0170-0839. — 2018 vol. 75 iss. 4, s. 1731–1751.
 • Izabella Rajzer, Anna Kurowska, Adam Jabłoński, Samuel Jatteau, Mateusz Śliwka, Magdalena ZIĄBKA, Elżbieta Menaszek, Layered gelatin/PLLA scaffolds fabricated by electrospinning and 3D printing- for nasal cartilages and subchondral bone reconstruction, Materials and Design ; ISSN 0264-1275. — Tytuł poprz.: Materials in Engineering ; ISSN: 0261-3069. — 2018 vol. 155, s. 297–306.
 • Dominika BASTER, Piotr Paziak, Magdalena ZIĄBKA, Gabriela Ważny, Janina MOLENDA, LiNi0.6Co0.4−zTizO2- New cathode materials for Li-ion batteries, Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2018 vol. 320, s. 118–125.
 • Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Krzysztof Morajka, Ewa STODOLAK-ZYCH, Elżbieta DŁUGOŃ, Maria Dużyja, Tomasz LIS, Maciej GUBERNAT, Magdalena ZIĄBKA, Marta BŁAŻEWICZ, Raman studies of the interactions of fibrous carbon nanomaterials with albumin, Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy ; ISSN 1386-1425. — 2018 vol. 196, s. 262–267. — Bibliogr. s. 266–267.
 • Magdalena ZIĄBKA, Michał DZIADEK, Surface properties of polymeric composites with silver nanoparticles, Fibres & Textiles in Eastern Europe; ISSN 1230-3666. — 2018 vol. 26 iss. 6, s. 114–119.
 • PAWLIK Justyna, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH, Maria ŁĄCZKA, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Tailoring the porosity, mechanical and bioactive properties of sol-gel bioactive glasses, hydroxyapatite and titanium dioxide porous composites, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials ; ISSN 1751-6161. — 2018 vol. 87, s. 40–49.
 • Magdalena DUDEK, Bartosz ADAMCZYK, Maciej SITARZ, Michał Śliwa, Radosław LACH, Marek Skrzypkiewicz, Andrzej RAŹNIAK, Magdalena ZIĄBKA, Jarosław Zuwała, Przemysław GRZYWACZ, The usefulness of walnut shells as waste biomass fuels in direct carbon solid oxide fuel cells, Biomass & Bioenergy ; ISSN 0961-9534. — 2018 vol. 119, s. 144–154.
 • A. RAPACZ-KMITA, E. STODOLAK-ZYCH, M. DUDEK, M. GAJEK, M. ZIĄBKA, Magnesium aluminium silicate-gentamicin complex for drug delivery systems : preparation, physicochemical characterisation and release profiles of the drug, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2017 vol. 127 iss. 1, s. 871–880.
 • Magdalena ZIĄBKA, Michał DZIADEK, Elżbieta Menaszek, Rafał Banasiuk, Aleksandra Królicka Middle ear prosthesis with bactericidal efficacy – in vitro investigation, Molecules; ISSN 1420-3049. — 2017 vol. 22 iss. 10 art. no. 1681, s. 1–14.
 • Emil Hanc, Wojciech ZAJĄC, Li Lu, Binggong Yan, Masashi Kotobuki, Magdalena ZIĄBKA, Janina MOLENDA On fabrication procedures of Li-ion conducting garnets, Journal of Solid State Chemistry ; ISSN 0022-4596. — 2017 vol. 248, s. 51–60.
 • Łukasz KONDRACKI, Andrzej KULKA, Konrad ŚWIERCZEK, Magdalena ZIĄBKA, Janina MOLENDA, Operando XRD studies as a tool for determination of transport parameters of mobile ions in electrode materials, Journal of Power Sources ; ISSN 0378-7753. — 2017 vol. 369, s. 1–5.
 • M. Kosmal, M. REBEN, P. Pichniarczyk, M. ZIĄBKA, S. J. SKRZYPEK, Surface crystallization and phase evolution of BaO−SrO−TiO2−SiO2−Al2O3−based glass ceramics, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2017 vol. 130 iss. 1, s. 221–228.
 • Rafał Banasiuk, Joanna E. Frackowiak, Marta Krychowiak, Marta Matuszewska, Anna Kawiak, Magdalena ZIĄBKA, Zofia Lendzion-Bielun, Magdalena Narajczyk, Aleksandra Królicka, Synthesis of antimicrobial silver nanoparticles through a photomediated reaction in an aqueous environment, International Journal of Nanomedicine; ISSN 1178-2013. — 2016 vol. 11, s. 315–324.
 • Michał DZIADEK, Barbara ZAGRAJCZUK, Magdalena ZIĄBKA, Kinga Dziadek, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, The role of solvent type, size and chemical composition of bioactive glass particles in modulating material properties of poly(ε-caprolactone) based composites, Composites ; ISSN 1359-835X. Part A, Applied Science and Manufacturing ; ISSN 1359-835X. — 2016 vol. 90, s. 90–99.
 • Artur RYDOSZ, Aleksandra SZKUDLAREK, Magdalena ZIĄBKA, Krzysztof Domański, Wojciech MAZIARZ, Tadeusz PISARKIEWICZ, Performance of Si−doped WO3 thin films for acetone sensing prepared by glancing angle DC magnetron sputtering , IEEE Sensors Journal ; ISSN 1530-437X. — 2016 vol. 16 no. 4, s. 1004–1012.
 • Kamil JANKOWSKI, Paweł RUTKOWSKI, Dariusz KATA, Marian RĄCZKA, Magdalena ZIĄBKA, Microstructural analysis of aluminum nitride – GPLs composites, Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2016 vol. 42 iss. 7, s. 9025–9031.
 • Paweł RUTKOWSKI, Aleksandra DUBIEL, Wojciech PIEKARCZYK, Magdalena ZIĄBKA, Ján Dusza Anisotropy in thermal properties of boron carbide-graphene platelet composites, Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. — Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. — 2016 vol. 36 iss. 12, s. 3051–3057.
 • Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Grzegorz GRABOWSKI, Artur BOBROWSKI, Żaneta KURLETO-KOZIOŁ, Thermal decomposition of binder based on etherified starch to use in foundry industry, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2017 vol. 130 iss. 1, s. 285–290.
 • Aleksandra DUBIEL, Grzegorz GRABOWSKI, Marcin GOŁY, Stanisław SKRZYPEK, The influence of thermal residual stresses on mechanical properties of silicon nitride-based composites, Materials; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 5 art. no. 1092, s. 1–14.
 • Grzegorz GRABOWSKI, Modelling of thermal expansion of single- and two-phase ceramic polycrystals utilising synthetic 3D microstructures, Computational Materials Science ; ISSN 0927-0256. — 2019 vol. 156, s. 7–16. — Bibliogr. s. 14–16.
 • Grzegorz GRABOWSKI, Radosław LACH, Zbigniew PĘDZICH, Konrad ŚWIERCZEK, Agnieszka WOJTECZKO, Anisotropy of thermal expansion of 3Y-TZP, α−Al2O3 and composite from 3Y−TZP/α−Al2O3 system , Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2018 vol. 18 iss. 1, s. 188–197.
 • Kamil KORNAUS, Grzegorz GRABOWSKI, Marian RĄCZKA, Dariusz ZIENTARA, Agnieszka GUBERNAT, Mechanical properties of hot-pressed SiC−TiC composites , Processing and Application of Ceramics ; ISSN 1820-6131. — 2017 vol. 11 iss. 4, s. 329–336.
 • Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Krzysztof HABERKO, Mirosław M. BUĆKO, Grzegorz GRABOWSKI, Maciej SITARZ, Hydroxyapatite of natural origin – zirconia composites, preparation and reactions within the system, Processing and Application of Ceramics ; ISSN 1820-6131. — 2016 vol. 10 iss. 4, s. 219–225.
 • A. Rozmysłowska-Wojciechowska, A. Szuplewska, T. Wojciechowski, S. Poźniak, J. Mitrzak, M. Chudy, W. Ziemkowska, L. CHLUBNY, A. Olszyna, A. M. Jastrzębska, A simple, low-cost and green method for controlling the cytotoxicity of MXenes / A, Materials Science and Engineering. C, Materials for Biological Applications ; ISSN 0928-4931. — 2020 vol. 111 art. no. 110790, s. 1–8.
 • A. Rozmysłowska, T. Wojciechowski, W. Ziemkowska, L. CHLUBNY, A. Olszyna, S. Poźniak, K. Tomkiewicz, A. M. Jastrzębska, Colloidal properties and stability of 2D Ti3C2 and Ti2C MXenes in water, International Journal of Electrochemical Science; ISSN 1452-3981. — 2018 vol. 13 iss. 11, s. 10837–10847.
 • A. M. Jastrzębska, A. Szuplewska, T. Wojciechowski, M. Chudy, W. Ziemkowska, L. CHLUBNY, A. Rozmysłowska, A. Olszyna , In vitro studies on cytotoxicity of delaminated Ti3C2 MXene,bJournal of Hazardous Materials ; ISSN 0304-3894. — 2017 vol. 339, s. 1–8.
 • Karolina KOZAK, Mirosław M. BUĆKO, Leszek CHLUBNY, Jerzy LIS, Guy Antou, Thierry Chotard, Influence of composition and grain size on the damage evolution in MAX phases investigated by acoustic emission, Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing ; ISSN 0921-5093. — 2019 vol. 743, s. 114–122.
 • A. Rozmysłowska-Wojciechowska, E. Karwowska, S. Poźniak, T. Wojciechowski, L. CHLUBNY, A. Olszyna, W. Ziemkowska, A. M. Jastrzębska, Influence of modification of Ti3C2 MXene with ceramic oxide and noble metal nanoparticles on its antimicrobial properties and ecotoxicity towards selected algae and higher plants, RSC Advances; ISSN 2046-2069. — 2019 vol. 9 iss. 8, s. 4092–4105.
 • Karolina KOZAK, Ariane Dosi, Mirosław M. BUĆKO, Leszek CHLUBNY, Jerzy LIS, Guy Antou, Thierry Chotard, Investigation of the mechanical behavior of MAX phases by acoustic emission technique, Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing; ISSN 0921-5093. — 2017 vol. 707, s. 73–80.
 • Paweł RUTKOWSKI, Jan HUEBNER, Dariusz KATA, Jerzy LIS, Adrian GRABOŚ, Leszek CHLUBNY, Laser initiated Ti3SiC2 powder and coating synthesis, Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2018 vol. 44 iss. 9, s. 10883–10890.
 • A. Szuplewska, [et al.], L. CHLUBNY, [et al.], Multilayered stable 2D nano-sheets of Ti2NTx MXene: synthesis, characterization, and anticancer activity, Journal of Nanobiotechnology; ISSN 1477-3155. — 2019 vol. 17 iss. 1 art. no. 114, s. 1-14.
 • J. LIS, L. CHLUBNY, K. WITULSKA, P. BOROWIAK, K. KOZAK, A. Misztal, O. Czajkowska, SHS of Ti3SiC2 -based materials in the Ti−Si−C system: impact of silicon excess, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis ; ISSN 1061-3862. — 2019 vol. 28 no. 4, s. 262–265.
 • K. GOC, W. PRENDOTA, L. CHLUBNY, T. STRĄCZEK, W. TOKARZ, P. BOROWIAK, K. WITULSKA, M. M. BUĆKO, J. PRZEWOŹNIK, J. LIS, Structure, morphology and electrical transport properties of the Ti3AlC2 materials, Ceramics International ; ISSN 0272-8842, 2018 vol. 44 iss. 15, s. 18322–18328.
 • A. Rozmysłowska-Wojciechowska, T. Wojciechowski, W. Ziemkowska, L. CHLUBNY, A. Olszyna, A. M. Jastrzębska, Surface interactions between 2DTi3C2/Ti2C MXenes and lysozyme, Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332, 2019 vol. 473, s. 409–418.
 • Agnieszka Maria Jastrzębska, Ewa Karwowska, Tomasz Wojciechowski, Wanda Ziemkowska, Anita Rozmysłowska, Leszek CHLUBNY, Andrzej Olszyna, The atomic structure of Ti2C and Ti3C2 MXenes is responsible for their antibacterial activity toward E.coli bacteria, Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. — 2019 vol. 28 iss. 3 spec. iss. focus: Nanotechnology, s. 1272–1277.
 • Paweł RUTKOWSKI, Jan HUEBNER, Dariusz KATA, Leszek CHLUBNY, Jerzy LIS, Katarzyna WITULSKA, Thermal properties and laser processing of hot-pressed materials from Ti–Al–C system, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150, 2019 vol. 137 iss. 6, s. 1891–1902.
 • Marek Grabowy, Kamil WOJTECZKO, Agnieszka WOJTECZKO, Piotr Dębiński, Sana Ahmad Almansour, Le Huy Minh, Mirosław M. Bućko, Zbigniew Pędzich, The abrasive wear susceptibility of innovative ATZ type composites produced by sintering mix of zirconia powders with different chemical composition — Podatność na zużycie abrazyjne kompozytów typu ATZ otrzymanych w procesie spiekania mieszaniny proszków dwutlenku cyrkonu o różnym składzie chemicznym, Composites Theory and Practice ; ISSN 2084-6096, 2020 R. 20 nr 1, s. 11-16.
 • Kamil WOJTECZKO, Agnieszka WOJTECZKO, Marta Strzelecka, Katarzyna Jach, Marcin Rosiński, Yongsheng Liu, Chengyu Zhang, Mirosław M. BUĆKO, Zbigniew PĘDZICH, SiC-based composites made with SHS derived powders — Kompozyty na bazie SiC wytwarzane z proszków otrzymywanych metodą SHS, Composites Theory and Practice; ISSN 2084-6096, 2020 R. 20 nr 1, s. 17-22.
 • Agnieszka WOJTECZKO, Kamil WOJTECZKO, Marta Strzelecka, Tatyana Nam, Katarzyna Jach, Marcin Rosiński, Mirosław M. BUĆKO, Zbigniew PĘDZICH, The influence of sintering technique on microstructure and properties of ZrO2/Al2O3 composite — Wpływ techniki spiekania na mikrostrukturę i właściwości kompozytu ZrO2/Al2O3, Composites Theory and Practice; ISSN 2084-6096, 2019 R. 19 nr 4, s. 157–160.
 • Agnieszka WOJTECZKO, Grzegorz WIĄZANIA, Katarzyna Michalska, Maciej Łuszcz, Kamil WOJTECZKO, Paweł RUTKOWSKI, Magdalena ZIĄBKA, Marcin KOT, Zbigniew PĘDZICH, Alumina/graphene composite in friction and wear tests, Pt. 2 — Kompozyt tlenku glinu/grafenu w badaniach tarcia i zużycia, Cz. 2, Composites Theory and Practice; ISSN 2084-6096, 2018 R. 18 nr 4, s. 245–248.
 • Agnieszka WOJTECZKO, Grzegorz WIĄZANIA, Katarzyna Michalska, Maciej Łuszcz, Kamil WOJTECZKO, Paweł RUTKOWSKI, Magdalena ZIĄBKA, Marcin KOT, Zbigniew PĘDZICH, Alumina/graphene composite in friction and wear tests at elevated temperatures — Kompozyt tlenek glinu/grafen w testach tarcia i zużycia w podwyższonych temperaturach, Composites Theory and Practice; ISSN 2084-6096, 2018 R. 18 nr 3, s. 162–166.
 • Agnieszka WOJTECZKO, Grzegorz WIĄZANIA, Marcin KOT, Zbigniew PĘDZICH, Friction and wear of composites in alumina/zirconia system — Zużycie oraz tarcie w kompozytach z układu tlenek glinu/dwutlenek cyrkonu, Composites Theory and Practice ; ISSN 2084-6096, 2018 vol. 18 no. 1, s. 51–56.
 • Witold Fortuniak, Piotr Pośpiech, Urszula Mizerska, Julian Chojnowski, Stanisław Słomkowski, Anna NYCZYK-MALINOWSKA, Agnieszka WOJTECZKO, Ewa WISŁA-WALSH, Magdalena HASIK, Generation of meso- and microporous structures by pyrolysis of polysiloxane microspheres and by HF etching of SiOC microspheres, Ceramics International ; ISSN 0272-8842, 2018 vol. 44 iss. 1, s. 374–383.
 • Agnieszka WOJTECZKO, Radosław LACH, Kamil WOJTECZKO, Zbigniew PĘDZICH, Estimation of lifetime of zirconia and zirconia-alumina composites using constant stress rate data — Wyznaczanie czasu życia spieków z tlenku cyrkonu oraz kompozytów tlenek cyrkonu-tlenek glinu na podstawie wyników testu stałego przyrostu naprężeń , Composites Theory and Practice; ISSN 2084-6096, 2017 vol. 17 nr 1, s. 14–18.
 • Agnieszka WOJTECZKO, Guillaume Petaud, Radosław LACH, Zbigniew PĘDZICH, Lifetime determination of tetragonal zirconia under static loading using the Constant Stress Rate method, Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219, 2017 vol. 37 iss. 14, s. 4347–4350.
 • Agnieszka WOJTECZKO, Radosław LACH, Kamil WOJTECZKO, Zbigniew PĘDZICH, Investigations of the subcritical crack growth phenomenon and the estimation of lifetime of alumina and alumina-zirconia composites with different phase arrangements, Ceramics International ; ISSN 0272-8842, 2016 vol. 42 iss. 8, s. 9438–9442.
 • Agnieszka WOJTECZKO, Radosław LACH, Kamil WOJTECZKO, Paweł RUTKOWSKI, Dariusz ZIENTARA, Zbigniew PĘDZICH, Subcritical crack growth in oxide and non-oxide ceramics using the Constant Stress Rate Test, Processing and Application of Ceramics; ISSN 1820-6131, 2015 vol. 9 iss. 4, s. 187–191.
Patenty
 • ZIĄBKA Magdalena, CHŁOPEK Jan, Mertas Anna, Król Wojciech, MENASZEK Elżbieta, Morawska Agnieszka, Formation method of a middle ear prosthesis — Herstellungsverfahren einer Mittelohrprothese / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca:. — Int.Cl.: A61F 2/18 (2006.01). — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2858598 B1 ; Udziel. 2019-04-10 ; Opubl. 2019-04-10. — Zgłosz. nr EP20130733470 z dn. 2013-05-28.
 • Magdalena ZIĄBKA, Jan CHŁOPEK, Anna Mertas, Wojciech Król, Elżbieta MENASZEK, Agnieszka Morawska, Sposób wytwarzania protezy ucha środkowego — [Method for producing of the middle ear prosthesis] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca:— Int.Cl.: A61F 2/18 (2006.01). — Polska. — Opis patentowy ; PL 230288 B1 ; Udziel. 2018-06-12 ; Opubl. 2018-10-31. — Zgłosz. nr P.399439 z dn. 2012-06-06.
 • Agnieszka GUBERNAT, Paweł RUTKOWSKI, Ludosław STOBIERSKI, Dariusz ZIENTARA, Grzegorz GRABOWSKI, Sposób otrzymywania spieku węglika wolframu — [Method for obtaining sintered tungsten carbide] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca:. — Int.Cl.: B22F 3/10 (2006.01). — Polska. — Opis patentowy ; PL 235619 B1 ; Udziel. 2020-05-12 ; Opubl. 2020-09-21. — Zgłosz. nr P.408561 z dn. 2014-06-16.

Skrócony opis zainteresowań naukowych zamieszczony jest w profilu pracownika.

Opis szczegółowy można pobrać w postaci pdf

Skrócony opis zainteresowań naukowych zamieszczony jest w profilu pracownika.

Opis szczegółowy można pobrać w postaci pdf

Skrócony opis zainteresowań naukowych zamieszczony jest w profilu pracownika.

Opis szczegółowy można pobrać w postaci pdf

Skrócony opis zainteresowań naukowych zamieszczony jest w profilu pracownika.

Opis szczegółowy można pobrać w postaci pdf