Kierownik grupy:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich ;
Pracownicy:
prof. dr hab. inż. Piotr Izak; dr inż. Łukasz Wójcik; dr Joanna Mastalska-Popławska; dr inż. Agnieszka Wojteczko; mgr inż. Yurii Delikhovsky;

Grupa zajmuje się opracowywaniem technologii proszków wykorzystwanych w zastosowaniach specjalnych, stosowanych np. do geo-uszczelnień oraz wykorzystywanych w zabezpieczeniach przeciwpożarowych.

Grupa opracowuje proszki, płyny i żele ognioochronne, prowadzi badania ogniowe, w tym reakcji na ogień, odporność ogniową, wielkość spęcznienia i palność.

Ważną techiką badawczą są badania reologiczne proszków, płynów, zawiesin i past, w tym badania temperaturowe i kinetyczne, określanie parametrów lepkosprężystych.

W pracach rutymnowo stosowane są badania pH, pomiary mikroskopowe, badania w komorze klimatycznej, pomiary starzeniowe z wykorzystaniem lampy UV.

Ponadto grupa ma doświadczenie w pomiarach termowizyjnych.  

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2024 przez: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich;