Kierownik grupy:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich ;
Pracownicy:
dr hab. Grzegorz Grabowski; dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH; dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. AGH; dr inż. Dariusz Zientara; dr inż. Kamil Kornaus; dr inż. Dawid Kozień;

Czym się zajmujemy, co badamy?

Prowadzimy badania nad:

 • metodami syntezy węglików ze szczególnym uwzględnieniem Samorozwijającej się Syntezy Wysokotemperaturowej SHS i syntezy metodą reakcji w fazie stałej z wykorzystaniem niekonwencjonalnych substratów węglowych np. żywic fenolowo-formaldehydowych, grafitu ekspandowanego lub grafenu,
 • otrzymywaniem jednofazowych polikryształów węglikowych i azotkowych (węgliki i azotki diamentopodobne $SiC$, $B_4C$, $Si_3N_4$, $AlN$; węgliki i azotki metalopodobne tj. $TiC$, $WC$, $NbC$, $TaC$, $Cr_xC_y$; $TiN$, $ZrN$, $CrN$) metodami spiekania w fazie stałej, spiekania aktywowanego lub spiekania z udziałem faz ciekłych, z użyciem technik spiekania swobodnego, spiekania pod ciśnieniem i izostatycznego spiekania pod ciśnieniem,
 • otrzymywaniem materiałów zaliczanych do ceramiki UHTC (Ultra High Temperature Ceramics) tj. węglików i borków metali 4 i 5 grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych ($TaC$, $HfC$, $NbC$; $TiB_2$, $ZrB_2$, $HfB_2$),
 • otrzymywaniem ceramicznych kompozytów ziarnistych, w których osnową jak i wtrąceniami mogą być węgliki i azotki diamentopodobne ($SiC$, $B_4C$) lub węgliki, azotki i borki metalopodobne ($WC$, $TiC$, $NbC$, $TaC$, $Cr_xC_y$, $TiN$, $ZrN$, $CrN$, $TiB_2$, $ZrB_2$, $HfB_2$). W kompozytach tych na skutek wytworzenia specyficznego stanu resztkowych naprężeń cieplnych oraz specyficznej mikrostruktury można modyfikować właściwości mechaniczne (twardość, wytrzymałość, odporność na kruche pękanie, ścieralność), właściwości cieplne (przewodzenie ciepła) i właściwości elektryczne (przewodnictwo elektryczne),
 • otrzymywaniem ceramicznych kompozytów z osnową polimerową,
 • ilościową analizą mikrostruktury kompozytów ceramicznych i materiałów polikrystalicznych. Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom o budowie wewnętrznej, możliwa jest optymalizacja składu, preparatyki i metod syntezy, tak aby w efekcie osiągnąć pożądane właściwości tworzyw,
 • w naszym zespole, prowadzimy również badania nad trójwymiarową rekonstrukcją mikrostruktury, a uzyskane modele geometryczne wykorzystujemy do symulacji numerycznych, mających na celu analizę właściwości termomechanicznych tworzyw ceramicznych.
Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2021 przez: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH;

Międzynarodowa współpraca naukowo-badawcza

 • Northwestern Polytechnical University w Xi’an, Chiny;
 • Jingdezhen Ceramic Institute (JCI), Chiny;
 • Institute of Materials Research, Slovak Academy of Sciences, Koszyce, Słowacja;
 • INSA (Institut Nationale des Sciences Appliquees) , MATEIS, Lyon, Francja.

Krajowa współpraca naukowo-badawcza

 • AGH, Wydział Odlewnictwa;
 • AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii;
 • AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska;
 • Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale;
 • Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska;
 • Politechnika Łódzka;
 • Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny;
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice;
 • Politechnika Warszawska: Wydział Chemiczny;
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów, Warszawa;
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice;
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, Kraków;
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Zakład Materiałów Kompozytowych i Ceramicznych, Warszawa;
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny, Centrum Zaawansowanych Technik Wytwarzania;
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii.

Współpraca z przemysłem

 • ABB - Korporacyjne Centrum Badawcze, Kraków;
 • ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o., Kozy k. Bielska Białej;
 • CERAMIKA PARADYŻ SA, Opoczno;
 • CERTECH Sp. z o.o., Wilamowice;
 • GENICORE Sp. z o.o., Warszawa;
 • PPUiH INCERMET Kraków;
 • KROSGLASS S.A., Dział Jakości, Krosno;
 • NETZSCH Instrumenty Sp. z o.o., Kraków;
 • POCH S.A., Gliwice;
 • SGL Carbon Polska S.A., Racibórz.

Najważniejsze osiągnięcia grupy badawczej

Publikacje
 • Y. Liu, Y. Gao, J. Wang, C. Zhang, Z. Pędzich, J. Li, R. Hu, Formation mechanism of $Si-Y-C$ ceramic matrix by reactive melt infiltration using $Si-Y$ alloy and properties of $C/Si-Y-C$ composites, Ceramics International, 46 [4] (2020) 18976-18984;
 • T. Csanádi, M. Vojtko, R. Sedlák, A. Naughton-Duszová, Z. Pędzich, J. Dusza Anisotropic elasto-plastic transition of $ZrB_2$ grains in $ZrB_2-SiC$ and $ZrB_2-B_4C$ composites during nanoindentation. Journal of the European Ceramic Society. 40 [7] (2020) 2674-2682;
 • A. Wojteczko, G. Pétaud, R. Lach, Z. Pędzich. Lifetime determination of tetragonal zirconia under static loading using the dynamic test method. Journal of the European Ceramic Society. 37 [14] (2017) 4347-4350;
 • A. Gubernat, W. Pichór, D. Zientara, M. M. Bućko, Ł. Zych, D. Kozień. Direct synthesis of fine boron carbide powders using expanded graphite. Ceramics International 45 (2019) 22104–22109;
 • G. Grabowski. Modelling of thermal expansion of single- and two-phase ceramic polycrystals utilising synthetic 3D microstructures. Computational Materials Science 156 (2019) 7–16;
 • Ł. Zych, P. Rutkowski, L. Stobierski, D. Zientara, K. Mars, W. Piekarczyk. The manufacturing and properties of a nano-laminate derived from graphene powder. Carbon 95 (2015) 809–817.
Patenty
 • J. Szczerba, D. Madej, Z. Pędzich, A. Bradecki, I. Jastrzębska, R. Prorok, Sposób otrzymywania kruszywa ogniotrwałego, Patent nr PL 236014 B1; Udziel. 2020-07-23; Opubl. 2020-11-30;
 • A. Marzec, Z. Pędzich, Sposób wytwarzania nanokompozytów $TiO_2-SnO_2$, Patent PL 232775 B1; Udziel. 2019-03-22; Opubl. 2019-07-31;
 • A. Gubernat, Ł. Zych, W. Wierzba, Sposób wytwarzania wyrobów metodą odlewania z gęstwy lejnej na bazie węglika krzemu, Patent nr PL 229024 B1; Udziel. 2017-12-08; Opubl. 2018-05-30;
 • A. Gubernat, P. Rutkowski, L. Stobierski, D. Zientara, G. Grabowski, Sposób otrzymywania spieku węglika wolframu, Patent nr PL 235619 B1; Udziel. 2020-05-12; Opubl. 2020-09-21.

Skrócony opis zainteresowań naukowych zamieszczony jest w profilu pracownika.

Opis szczegółowy można pobrać w postaci pdf

Skrócony opis zainteresowań naukowych zamieszczony jest w profilu pracownika.

Opis szczegółowy można pobrać w postaci pdf

Skrócony opis zainteresowań naukowych zamieszczony jest w profilu pracownika.

Opis szczegółowy można pobrać w postaci pdf

Skrócony opis zainteresowań naukowych zamieszczony jest w profilu pracownika.

Opis szczegółowy można pobrać w postaci pdf

Skrócony opis zainteresowań naukowych zamieszczony jest w profilu pracownika.

Opis szczegółowy można pobrać w postaci pdf

Skrócony opis zainteresowań naukowych zamieszczony jest w profilu pracownika.

Opis szczegółowy można pobrać w postaci pdf

Skrócony opis zainteresowań naukowych zamieszczony jest w profilu pracownika.

Skrócony opis zainteresowań naukowych zamieszczony jest w profilu pracownika.