Stanowisko:
Doktorant
Miejsce pracy:
B8-210
Telefon:
12 617 47-17; 665 121 473;  
Adres email:
kamil.wojteczko@agh.edu.pl 

Jestem absolwentem AGH na wydziale IMiC. Od początku swojej kariery naukowej związany byłem z Katedrą Ceramiki Specjalnej (KCS) a następnie Katedrą Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych (KCiMO) gdzie realizowałem prace dyplomowe na kierunku Inżynieria Materiałowa:

praca inżynierska: Optymalizacja mikrostruktury tlenkowych kompozytów dla ostrzy narzędzi skrawających

praca magisterska: Podkrytyczne pękanie konstrukcyjnych kompozytów ceramicznych

Od tamtej pory jestem ściśle związany z pracami badawczymi realizowanymi w katedrze i na wydziale.

Od 2018r jestem słuchaczem studiów doktoranckich w ramach których realizuję prace badawcze z zakresu tlenkowych kompozytów ZrO2-ZrO2 oraz materiałów węglikowych do zastosowań wysokotemperaturowych (UHTCs)  

Zawodowo zaajmuję się m.in. :

- Precyzyjnym cięciem przede wszystkim ceramiki, ale również metali i ich stopów

- Inkludowaniem próbek w żywicy duracrylowej i epoksydowej

- Wykonaniem zgładów metalograficznych

- Nacinaniem karbów o grubości ok. 0,15 mm

- Badaniem twardości Vickersa, Knoopa oraz Brinella

- Badaniem wytrzymałości na zginanie, rozciąganie oraz ściskanie

- Przygotowaniem wyprasek o wielkości od 5,0 mm do 40,0 mm średnicy, jak również belek o wym 5,0 x 50,0 [mm] do pomiarów wytrzymałości na zginanie

- Spiekaniem materiałów w atm. utleniającej - spiekanie swobodne

- Pomiarami modułu Young`a metodą rezonansu w temperaturze do 1600o

- Wykonaniem obrazów próbek w mikroskopii świetlnej, dostępne obiektywy 5x, 10x, 20x, 50x i 100x.

- Krystalizacją w warunkach hydrotermalnych w reaktorze (autoklawie)

- Badaniem gęstości proszków metodą piknometryczną (helową) 

- Pomiarem rozkładu wielkośći cząstek proszków metodą dyfrakcji światła laserowego (LD)

Moją aktywność publikacyjną można prześledzić na stronie biblioteki głównej AGH: https://bpp.agh.edu.pl/autor/wojteczko-kamil-09797

Oprócz aktywności publikacyjnej, wykazuję się aktywnym udziałem w projektach badawczych. W ostatnich pięciu latach byłem/jestem wykonawcą projektów m.in.:

  1. 2013/11/B/St5/02275: "Struktura i podstawowe właściwości fizyczne funkcjonalnych materiałów warstwowych typu MAX"
  2. 2015/17/B/ST8/01200: "Otrzymywanie i badania strukturalne membran zeolitowych na podłożach geopolimerowych"
  3. 19.19.160. 8651: "Optymalizacja technologii celem produkcji lekkich proppantów ceramicznych o najwyższej wytrzymałości na zgniatanie i najniższym ciężarze właściwym przy maksymalnym wykorzystaniu polskich surowców mineralnych i popiołów lotnych"
  4. 2017/25/B/ST8/02217: "Tworzywa na bazie dwutlenku cyrkonu o kierunkowych właściwościach mechanicznych”
Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2021
Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dydaktycznych.
Pobieranie danych loading...