Kierownik projektu:
dr inż. Ewelina Cichoń
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 October 2019
termin zakończenia: 31 March 2022

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.